นิทรรศการหมุนเวียน


ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา

โดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศอิตาลีและการเสด็จประพาสราชอาณาจักรอิตาลีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เมื่อ พ.ศ.2476-2477

อ่านต่อ