การเดินทาง

การเดินทาง
 
  • รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556 (ลงป้ายแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศ)
  • เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
  • BTS : สถานีราชเทวี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าเรือสะพานหัวช้าง
  • MRT : สถานีเพชรบุรี ต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าเรืออโศก