ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๑๓ ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย”

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๑๓ ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย”

ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 – 20.30 นาฬิกา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ

อ่านต่อ
Soft power ปลุกประชาธิปไตยได้อย่างไร Soft power สร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองได้อย่างไร มาร่วมหาคำตอบ ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25

Soft power ปลุกประชาธิปไตยได้อย่างไร Soft power สร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองได้อย่างไร มาร่วมหาคำตอบ ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25

“เสริมพลังประชาธิปไตย : บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง” (Revitalizing Democracy: Roles of Soft Power and Citizen Engagement)

อ่านต่อ
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กร

อ่านต่อ
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ที่นำเสนอเนื้อหาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
นิทรรศการเคลื่อนที่

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" ปี 2566

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยอีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในรัชสมัยของพระองค์

อ่านต่อ