ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเเสดงความยินดีและอวยพรผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 23 ปี วันที่ 5 กันยายน 2564

ขอเชิญร่วมเเสดงความยินดีและอวยพรผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 23 ปี วันที่ 5 กันยายน 2564

และขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขการสมรส”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขการสมรส”

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จันทน์หอม ผู้ศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา และศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้ดำเนินรายการ ร่วมสัมมนาในงานครั้งนี้

อ่านต่อ
Night at the Museum 2020

Night at the Museum 2020

โดยในปีนี้มาในแนวคิด แมวที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ
งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 22 ประจำปี 2563

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 22 ประจำปี 2563

สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการที่มุ่งมั่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 22 ประจำปี 2563

อ่านต่อ
งานเสวนาพระปกเกล้าเมื่อคราวศึกษาฝรั่งเศส

งานเสวนาพระปกเกล้าเมื่อคราวศึกษาฝรั่งเศส

ดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์ เป็นวิทยากรและนางสาวชมพูนุช ตั้งถาวร นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้

อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยการรักษามาตรฐานความสะอาดในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยการรักษามาตรฐานความสะอาดในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยการเพิ่มความถี่ในการดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และวางเจลล้างมือฆ่าเชื้อให้บริการในจุดสัมผัสต่างๆ

อ่านต่อ