บทความ


การอภิเษกสมรสครั้งแรกในสยาม

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา หลังจากสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศอังกฤษ

อ่านต่อ

การทรงรับราชสมบัติและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มาจากคำว่า พระราชพิธี + บรม + ราชา + อภิเษก คำสำคัญ คือคำว่า “อภิเษก”

อ่านต่อ