Article


-

READ MORE

การอภิเษกสมรสครั้งแรกในสยาม

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา หลังจากสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศอังกฤษ

READ MORE

การทรงรับราชสมบัติและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มาจากคำว่า พระราชพิธี + บรม + ราชา + อภิเษก คำสำคัญ คือคำว่า “อภิเษก”

READ MORE