Outside exhibition


นิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 จ.นราธิวาส

เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผ่านเหตุการณ์สำคัญและสภาพบ้านเมืองในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563

READ MORE

นิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ครั้งที่ 1 จ.ประจวบคีรีขันต์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

READ MORE

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นดินแดนภาคกลาง ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นดินแดนภาคกลาง” ครั้งที่ 4

READ MORE

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน ครั้งที่ 3 จ.กระบี่

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน จังหวัดกระบี่"

READ MORE

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น

READ MORE

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 จังหวัดยะลา

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE

นิทรรศการภาพถ่าย

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณชั้น 5

READ MORE

''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2561

READ MORE