นิทรรศการเคลื่อนที่


นิทรรศการภาพถ่าย

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณชั้น 5

อ่านต่อ

''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2561

อ่านต่อ

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 6 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดจันทบุรี

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 22 พ.ค. 2560

อ่านต่อ