นิทรรศการเคลื่อนที่


นิทรรศการภาพถ่าย

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณชั้น 5

อ่านต่อ