ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

 

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมหนังสือ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ ไมโครฟิล์มเอกสารกระทรวงต่างๆ สำเนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และภาพถ่ายร่วมรัชสมัย สำเนาภาพยนตร์ส่วนพระองค์เรื่อง แหวนวิเศษ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, พระราชพิธีโล้ชิงช้า, พระราชพิธีฉลองพระนคร 150 ปี
 
นอกจากนี้ ยังให้บริการเอกสารราชการชั้นต้นในรัชสมัยจากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส
 
เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.00 - 16.00 น.