ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษาในประเด็น เรื่อง “สถาปัตยกรรมสยามใต้ร่มฉัตรรัชกาลที่ 7”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษาในประเด็น เรื่อง “สถาปัตยกรรมสยามใต้ร่มฉัตรรัชกาลที่ 7”

โดย ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง นักวิชาการผู้วิจัยเรื่องดังกล่าวให้กับทางพิพิธภัณฑ์ฯ รวมทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

อ่านต่อ