ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษาในประเด็น เรื่อง “สถาปัตยกรรมสยามใต้ร่มฉัตรรัชกาลที่ 7”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษาในประเด็น เรื่อง “สถาปัตยกรรมสยามใต้ร่มฉัตรรัชกาลที่ 7”

โดย ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง นักวิชาการผู้วิจัยเรื่องดังกล่าวให้กับทางพิพิธภัณฑ์ฯ รวมทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดงานเสวนา “ผ่านฟ้า ณ อิตาลี” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดงานเสวนา “ผ่านฟ้า ณ อิตาลี” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”

อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจำนวน 2 รางวัลได้แก่ ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ

อ่านต่อ