ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ฯ ยามค่ำคืน (Night at the Museum.)


 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง เป็นประธาน และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
เปิดประสบการณ์ใหม่... กับ พิพิธภัณฑ์ฯ ยามค่ำคืน (Night at the Museum.)
วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559  เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ)